Menu

Als u een klacht heeft

U kunt uw klacht zo spoedig mogelijk, maar binnen een maand, telefonisch of via info@sdpadvies.nl bij ons melden. U krijgt dan binnen vijf werkdagen een reactie. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Indien u na het bespreken van uw klacht nog steeds niet tevreden bent, kunt u uw klacht laten behandelen door de klachtencommissie van SDP | Advies. Deze klachtencommissie is onpartijdig. De procedure vindt u hieronder.
Procedure Klachtencommissie

 • Een klacht wordt schriftelijk , onderbouwd en ondertekend ingediend bij de klachtencommissie.
  Klachtencommissie SDP | Advies t.a.v. Mw. J Niessen, De Pinckart 54, 5674CC Nuenen info@vanzettenconsultants.nl
 • De klachtencommissie brengt SDP | Advies hiervan binnen 5 werkdagen op de hoogte.
 • Binnen 10 werkdagen na binnenkomst van de klacht vindt er een gesprek plaats tussen de klager en de klachtencommissie.
 • Er wordt gestreefd de procedure binnen zes weken af te ronden.
 • Er wordt in eerste instantie geprobeerd om met behulp van bemiddeling de klacht naar tevredenheid van de klant op te lossen.
 • De uitspraak van de klachtencommissie wordt aan beide partijen schriftelijk kenbaar gemaakt”. Deze uitspraak is bindend.
 • De documentatie van de klachtencommissie wordt na afronding van de procedure opgeslagen in het beveiligde archief van SDP | Advies.
 • Alle correspondentie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Voor alle correspondentie geldt een bewaartermijn van 3 jaar.