Menu

De oplossingsgerichte benadering

Intro

De oplossingsgerichte benadering (Solution Focused Approach) is ontwikkeld binnen de ggz en afkomstig van de Verenigde Staten (Steven de Shazer, Insoo Kim Berg). De werkwijze is kortdurend en resultaatgericht. Sinds de introductie in Nederland (rond 2000) heeft ze snel aan terrein gewonnen, ook buiten de psychiatrie (bv op terreinen als management, loopbaancoaching, beleidsontwikkeling en coaching).

Doen wat werkt

Werkt iets? Doe er meer van. Stop met wat niet werkt, en bedenk iets anders. Deze basale uitgangspunten maken de oplossingsgerichte benadering uiterst effectief en pragmatisch.

De oplossing ligt in de toekomst

Centraal staat de vraag, wat zou je willen en waarom is dat beter? Graven in het verleden levert zelden antwoorden op die je verder helpen. De focus op het gewenste doel brengt veel energie in het coachingsgesprek. Zodat je al snel gemotiveerd wordt om het eerste stapje vooruit te zetten.

Wie het probleem heeft, is eigenaar van de oplossing

Je kent zelf je behoeften, mogelijkheden en je omgeving beter dan wie ook. De coaching helpt om je daarvan bewust te worden en om te leren hoe je je kwaliteiten kunt benutten. Jij blijft eigenaar. Zo worden oplossingen duurzaam.